Intern medicin: infektionsmedicin

Ordførende professor: Jens Lundgren
Referater fra fagsøjlemøder kan rekvireres ved henvendelse til IKM@sund.ku.dk

Faget

Infektionsmedicin er et bredt speciale. Infektioner kan ramme alle organsystemer. Nogle infektioner er selvlimiterende mens andre kan forårsage kronisk infektion. Alvorligheden varierer markant og afhænger af den mikrobiologiske agens, men selv for det samme agens reagerer folk meget forskellig på infektionen. Smittekilden kan være vores eget mikrobiota, andre mennesker, forurenet mad og føde, dyr og insekter. Smitte kan pådrages under hjemlige forhold eller være importeret, særligt fra tropiske egne, hvor profilen af infektionssygdomme og resistens forhold er markant forskellige. En særlig gruppe infektioner, er dem der helt overvejende ses blandt immunsvækkede personer (patienter i behandling med immunmodulerende behandling (transplanterede, cancer, autoimmunsygdomme etc.). Udover håndtering af selve infektionen og hvordan personen reagerer herpå, har specialet også en langvarig interesse i afledede non-infektiøse co-morbiditeter.

Infektionsmedicin omfatter følgende områder:

  • Akutte febrile sygdomme, eksempelvis sepsis, meningitis, encephalitis, pneumoni, urinvejsinfektioner og gastroenteritis.
  • Forebyggelse af infektioner og behandling af voksne med kroniske luftvejsinfektioner, herunder cystisk fibrose.
  • Akutte luftvejsinfektioner, herunder influenza og mononukleose.
  • Infektioner hos personer med svækket immunforsvar, både medfødt eller betinget af immunosuppressiv behandling samt udredning af patienter med mistænkt immundefekt.
  • Importerede infektionssygdomme, omfatter tropesygdomme som f.eks. malaria og tyfus.
  • Isolation og behandling af patienter med resistente mikroorganismer.
  • Kroniske virale infektioner, omfatter HIV/AIDS og hepatitis B og C.
  • Langvarig feber uden kendt årsag.
  • Langvarige komplicerede bakterielle infektioner, omfatter tuberkulose, endocarditis, osteomyelitis.
  • Indvandremedicinske forhold

Faget varetager udover diagnostik og behandling af ovenstående sygdomme også forskning, udvikling og uddannelse inden for de nævnte områder.

Faget udøves af to specialiserede afdelinger på Amager Hvidovre Hospital og Rigshospitalet samt på Herlev-Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital i Hillerød samt Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Forskning

Faget har en lang forskningstradition med mange aktive forskningsområder/-grupper af både national og international karakter, og bygger på en grundtanke om tæt forbindelse mellem det kliniske arbejde og forskningen, således de nyeste forskningsresultater hurtigt implementeres i diagnostik, monitorering og behandling i den kliniske hverdag.

Denne udvikling vil fortsætte og accelerer de kommende år, og faget er intenst involveret i personlig medicin, der i fremtiden vil muliggøre individualiseret behandling for den enkelte person.

Forskningen omfatter såvel laboratorieforskning, translationel forskning, klinisk epidemiologisk forskning og udførsel af randomiserede kliniske undersøgelser og kliniske kohortestudier.  

 

 

Referater af fagsøjlemøder:

Referater kan rekvireres ved henvendelse til IKM@sund.ku.dk.

Bachelorprojekt/kandidatspeciale

Ønsker du at gennemføre et bachelorprojekt/kandidatspeciale inden for faget infektionsmedicin kan én af fagets professorer og lektorer på listen nedenfor kontaktes med henblik på råd og vejledning til emner. Alle professorer og lektorer kan varetage funktionen som hovedvejleder inden for infektionsmedicinske emner, men af listen fremgår udover kontaktdetaljer også specielle interesseområder for de enkelte professorer og lektorer.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Andersen, Ellen Sloth Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin   E-mail
Andersen, Ove Klinisk professor Intern medicin: infektionsmedicin +45 38 62 33 35 E-mail
Barfod, Toke Seierøe Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin +45 46 32 32 00 E-mail
Benfield, Thomas Klinisk professor Intern medicin: infektionsmedicin +45 38 62 23 02 E-mail
Brandt, Christian Thomas Klinisk forskningslektor Intern medicin: infektionsmedicin +45 22 91 44 49 E-mail
Gerstoft, Jan Klinisk professor Intern medicin: infektionsmedicin   E-mail
Hansen, Ann-Brit Eg Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin +45 30 29 93 06 E-mail
Helms, Morten Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin   E-mail
Jepsen, Micha Phill Grønholm Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin +45 48 29 65 27 E-mail
Kirk, Ole Postgraduat klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin +45 35 45 57 61 E-mail
Krogh-Madsen, Rikke Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin   E-mail
Kronborg, Gitte Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin +45 38 62 20 21 E-mail
Lebech, Anne-Mette Kjær Klinisk forskningslektor Intern medicin: infektionsmedicin +45 35 45 14 98 E-mail
Lundgren, Jens Klinisk professor Intern medicin: infektionsmedicin +45 40 87 93 03 E-mail
Madsen, Birgitte Lindegaard Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin +45 48 29 38 74 E-mail
Obel, Niels Klinisk professor Intern medicin: infektionsmedicin +45 35 45 77 30 E-mail
Pedersen, Bente Klarlund Klinisk professor Intern medicin: infektionsmedicin +45 35 45 77 97 E-mail
Poulsen, Susanne Dam Klinisk professor Intern medicin: infektionsmedicin +45 35 45 08 59 E-mail
Ravn, Pernille Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin +45 38 68 38 68 E-mail
Søborg, Christian Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin   E-mail
Weis, Nina Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin +45 36 32 35 14 E-mail