Intern medicin: infektionsmedicin

Ordførende professor: Jens Lundgren

Referater fra fagsøjlemøder kan rekvireres ved henvendelse til ikm@sund.ku.dk

 

 

 

Infektionsmedicin er et bredt speciale. Infektioner kan ramme alle organsystemer. Nogle infektioner er selvlimiterende mens andre kan forårsage kronisk infektion. Alvorligheden varierer markant og afhænger af den mikrobiologiske agens, men selv for det samme agens reagerer folk meget forskellig på infektionen.

Smittekilden kan være vores eget mikrobiota, andre mennesker, forurenet mad og føde, dyr og insekter. Smitte kan pådrages under hjemlige forhold eller være importeret, særligt fra tropiske egne, hvor profilen af infektionssygdomme og resistens forhold er markant forskellige.

En særlig gruppe infektioner, er dem der helt overvejende ses blandt immunsvækkede personer (patienter i behandling med immunmodulerende behandling (transplanterede, cancer, autoimmunsygdomme etc.).

Udover håndtering af selve infektionen og hvordan personen reagerer herpå, har specialet også en langvarig interesse i afledede non-infektiøse co-morbiditeter.

Infektionsmedicin omfatter følgende områder:

  • Akutte febrile sygdomme, eksempelvis sepsis, meningitis, encephalitis, pneumoni, urinvejsinfektioner og gastroenteritis.
  • Forebyggelse af infektioner og behandling af voksne med kroniske luftvejsinfektioner, herunder cystisk fibrose.
  • Akutte luftvejsinfektioner, herunder influenza og mononukleose.
  • Infektioner hos personer med svækket immunforsvar, både medfødt eller betinget af immunosuppressiv behandling samt udredning af patienter med mistænkt immundefekt.
  • Importerede infektionssygdomme, omfatter tropesygdomme som f.eks. malaria og tyfus.
  • Isolation og behandling af patienter med resistente mikroorganismer.
  • Kroniske virale infektioner, omfatter HIV/AIDS og hepatitis B og C.
  • Langvarig feber uden kendt årsag.
  • Langvarige komplicerede bakterielle infektioner, omfatter tuberkulose, endocarditis, osteomyelitis.
  • Indvandremedicinske forhold

Faget varetager udover diagnostik og behandling af ovenstående sygdomme også forskning, udvikling og uddannelse inden for de nævnte områder.

Specialet udøves af to specialiserede afdelinger på Amager Hvidovre Hospital og Rigshospitalet samt på Herlev-Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital i Hillerød samt Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk selskab for Infektionsmedicin

Du kan finde mere information om specialet hos Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Infektionsmedicinske afdelinger i Region H og Region Sjælland

Videoforelæsninger

Du kan få mere at vide om de hyppigste infektionsmedicinske sygdomme ved at se fagsøjlens korte videoforelæsninger, der er ment som en introduktion til de skemalagte forelæsninger for medicinstuderende, men også kan give en kort introduktion til forskellige områder af infektionsmedicinen. 

Se videoforelæsningerne her (søg 'infektionsmedicin').

 

 

 

 

 

Ansatte i fagsøjlen

Listen er senest opdateret 4. juni 2024.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Barfod, Toke Seierøe Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin +4546323200 E-mail
Brandt, Christian Thomas Klinisk forskningslektor Intern medicin: infektionsmedicin +4522914449 E-mail
Fischer, Christian Philip Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin   E-mail
Gerstoft, Jan Professor emeritus Intern medicin: infektionsmedicin   E-mail
Hansen, Ann-Brit Eg Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin +4530299306 E-mail
Harboe, Zitta F B Barrella Klinisk professor Intern medicin: infektionsmedicin +4548 29 32 49 E-mail
Helleberg, Marie Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin   E-mail
Helms, Morten Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin   E-mail
Johnsen, Stine Klinisk undervisningslektor Intern medicin: infektionsmedicin   E-mail
Kirk, Ole Postgraduat klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin +4535455761 E-mail
Knudsen, Lene Surland Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin +4523350967 E-mail
Krogh-Madsen, Rikke Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin   E-mail
Kronborg, Gitte Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin +4538622021 E-mail
Larsen, Mette Vang Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin +undefined38672119 E-mail
Lebech, Anne-Mette Kjær Klinisk professor Intern medicin: infektionsmedicin +4535451498 E-mail
Lundgren, Jens Klinisk professor Intern medicin: infektionsmedicin +4540879303 E-mail
Madsen, Birgitte Lindegaard Klinisk forskningslektor Intern medicin: infektionsmedicin +4548293874 E-mail
Obel, Niels Klinisk professor Intern medicin: infektionsmedicin +4535457730 E-mail
Pedersen, Bente Klarlund Klinisk professor Intern medicin: infektionsmedicin +4535457797 E-mail
Podlekareva, Daria Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin   E-mail
Poulsen, Susanne Dam Klinisk professor Intern medicin: infektionsmedicin +4535450859 E-mail
Ravn, Pernille Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin +4538683868 E-mail
Roed, Casper Klinisk lektor Intern medicin: infektionsmedicin   E-mail
Ryom, Lene Klinisk forskningslektor Intern medicin: infektionsmedicin   E-mail
Weis, Nina Klinisk professor Intern medicin: infektionsmedicin +4536323514 E-mail