Intern medicin: endokrinologi

Ordførende professor: Jens Faber

Referater af fagsøjlemøder kan rekvireres ved henvendelse til IKM (IKM@sund.ku.dk).

Faget medicinsk endokrinologi omfatter følgende områder:

Diabetes, fedme, thyreoidea-, hypofyse- og binyresygdomme, calcium metaboliske sygdomme, osteoporose, og sygdomme i gonader. I samarbejde med gynækologer behandles polycystisk ovarie syndrom. I samarbejde med kardiologer forskellige former for dyslipidemi. Endvidere foretages udredning af gynækomasti og hirsutisme.

De akutte endokrinologiske sygdomme omfatter: ketoacidose, hypoglykæmi, binyrebarkinsufficiens samt svære tilfælde af hypo- og hyperthyreose. Schwartz-Bartlers syndrome karakteriseret ved lavt se-natrium er en endokrinologisk sygdom karakteriseret ved for høj produktion af vasopressin. Hypocalcæmi på grund af vitamin D mangel og efter strumaoperation samt hypercalcæmi, der ses ved primær hyperparathyroidism, maligne lidelser og sarcoidose er ligeledes tilstande der behandles af endokrinologer.

Medicinsk endokrinologi tager sig i vagten også af almen medicinske patienter.

Specialet har gennem mange år været meget forskningsaktivt, og for nærmere information indenfor de forskellige subspecialer kan nedenstående professorer eller lektorer kontaktes.

 • Sten Madsbad (Hvidovre): Endokrinologi med fokus på diabetes
 • Birger Thorsteinsson (Hillerød): Diabetes med fokus på hypoglykæmi
 • Caroline Michaela Nervil Kistorp (RH): Hormoner og hjertesygdom
 • Elisabeth Reinhardt Mathiesen (RH): Diabetes med fokus på graviditet
 • Jens Oscar Faber (Herlev-Gentofte): Hormoner og hjertesygdom
 • Tina Vilsbøll (SDCC): Diabetes med fokus på inkretinhormoner
 • Ulla Feldt-Rasmussen (RH): Thyreoidea
 • Filip Knop (SDCC): Diabetes med fokus på inkretinhormoner
 • Peter Rossing (SDCC): Diabetisk nyresygdom
 • Jørgen Rungby (Bispebjerg): Komplekse sygdomme
 • Birte Nygaard (Herlev-Gentofte): Thyreoidea
 • Finn Bennedbæk (Herlev-Gentofte): Parathyreoidea og thyreoidea
 • Ulrik Pedersen-Bjergaard (Hillerød): Diabetes og hypoglykæmi
 • Flemming Pociot (SDCC): Diabetes type 1, genetiske studier

Der foregår endvidere meget endokrinologisk forskning på basalinstitutterne på Panum i samarbejde med de kliniske afdelinger.

Forskningen i endokrinologi er desuden karakteriseret ved et betydeligt samarbejde med billeddiagnostiske specialer og andre specialer som karkirurgi, kardiologi, nefrologi, oftalmologi for blot at nævne nogle.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Andreassen, Mikkel Klinisk lektor Intern medicin: endokrinologi +45 35 45 72 75 E-mail
Bennedbæk, Finn Noe Klinisk lektor Intern medicin: endokrinologi   E-mail
Breum, Leif Klinisk lektor Intern medicin: endokrinologi +45 21 42 55 65 E-mail
David, Anne Trine Walther Jensen Klinisk lektor Intern medicin: endokrinologi +45 38 62 27 62 E-mail
Duan, Hongmei Klinisk undervisningslektor Intern medicin: endokrinologi +45 28 28 87 58 E-mail
Faber, Jens Klinisk professor Intern medicin: endokrinologi +45 38 68 90 16 E-mail
Feldt-Rasmussen, Ulla Klinisk professor Intern medicin: endokrinologi +45 35 45 23 37 E-mail
Flyvbjerg, Allan Klinisk professor Intern medicin: endokrinologi +45 51 77 95 48 E-mail
Haugaard, Steen Bendix Klinisk professor Intern medicin: endokrinologi +45 53 55 50 66 E-mail
Hitz, Mette Friberg Klinisk lektor Intern medicin: endokrinologi +45 56 63 15 00 E-mail
Jensen, Jens-Erik Beck Klinisk lektor Intern medicin: endokrinologi   E-mail
Kistorp, Caroline Michaela Nervil Klinisk professor Intern medicin: endokrinologi +45 35 45 96 42 E-mail
Knop, Filip Krag Klinisk professor Intern medicin: endokrinologi +45 38 67 42 66 E-mail
Knudsen, Nils Jakob Klinisk lektor Intern medicin: endokrinologi +45 26 24 66 37 E-mail
Madsbad, Sten Klinisk professor Intern medicin: endokrinologi +45 38 62 22 91 E-mail
Mathiesen, Elisabeth Klinisk professor Intern medicin: endokrinologi +45 35 45 83 58 E-mail
Nielsen, Flemming Steen Postgraduat klinisk undervisningslektor Intern medicin: endokrinologi +45 38 68 95 30 E-mail
Nygaard, Birte Klinisk lektor Intern medicin: endokrinologi +45 38 68 89 52 E-mail
Olsen, Ane Mette Zander Klinisk lektor Intern medicin: endokrinologi   E-mail
Pedersen-Bjergaard, Ulrik Klinisk professor Intern medicin: endokrinologi +45 48 29 48 29 E-mail
Perrild, Hans Klinisk lektor Uden fagsøjletilknytning +45 38 63 52 21 E-mail
Pociot, Flemming Klinisk professor Intern medicin: endokrinologi   E-mail
Rossing, Peter Klinisk professor Intern medicin: endokrinologi +45 38 61 97 05 E-mail
Rungby, Jørgen Klinisk professor Intern medicin: endokrinologi   E-mail
Schrijvers, Bieke Frieda Francisca Klinisk undervisningslektor Intern medicin: endokrinologi +45 23 32 74 84 E-mail
Schwarz, Peter Klinisk professor Intern medicin: endokrinologi +45 35 45 75 74 E-mail
Svendsen, Ole Lander Klinisk professor Intern medicin: endokrinologi   E-mail
Urhammer, Søren Asger Klinisk lektor Intern medicin: endokrinologi +45 38 16 43 74 E-mail
Vilsbøll, Tina Klinisk professor Intern medicin: endokrinologi +45 40 94 08 25 E-mail
Watt, Torquil Klinisk forskningslektor Intern medicin: endokrinologi +45 38 67 21 17 E-mail
Worm, Dorte Klinisk lektor Intern medicin: endokrinologi +45 32 34 39 09 E-mail