Børne- og ungdomspsykiatri

Ordførende professor: Anne Katrine Pagsberg

Referater af fagsøjlemøder kan rekvireres ved henvendelse til IKM (IKM@sund.ku.dk).

Faget Børne- og ungdomspsykiatri omfatter følgende områder:

 • Forebyggende indsats: Gennem samarbejde med første linje, opfølgning af børn af forældre med psykisk lidelse, spædbørn og unge i risiko for psykisk sygdom, f.eks. med reguleringsforstyrrelser; gennem netværksmøder for børn, som modtager behandling i børne- og ungdomspsykiatri.
 • Diagnostik: Udredning af børn som er henvist pga. tegn på mistrivsel/nedsat psykosocial funktion og hvor der er mistanke om underliggende neuropsykiatriske sygdomme (såsom f.eks. børn med mistanke om autisme, ADHD, andre udviklingsforstyrrelser), samt børn og unge med mistanke om debuterende og manifeste psykiatriske lidelser, f.eks. spiseforstyrrelser, psykotiske eller affektive lidelser.
 • Behandling: Psykoedukation af forældre, medikamentel og ikke-medikamentel behandling af ovennævnte tilstande.

Faget udfører forskning indenfor alle de ovenfor nævnte områder.

Ønsker du at gennemføre et bachelorprojekt/kandidatspeciale indenfor faget børne- og ungdomspsykiatri, kan følgende personer med fordel kontaktes med henblik på sparring og vejledning - det bemærkes, at kun kliniske lektorer samt professor, men ikke kliniske undervisningslektorer kan vejlede:

 • Anne Katrine Pagsberg
  • Psykotiske lidelser
  • OCD 
  • Psykofarmakologi
 • Anne Thorup
  • Familiær risiko for psykisk sygdom (særligt skizofreni og bipolar sygdom)
  • Tidlige sygdomstegn og tidlig intervention
  • Risikofaktorer og resiliens
 • Hanne Elberling
  • Autisme
  • ADHD
  • OCD
  • Epidemiologi
 • Pia Jeppesen
  • Epidemiologi
  • Psykotiske lidelser
 • Susanne Vinkel Koch
  • Epidemiologi
  • Spiseforstyrrelser

Studerende, der er interesserede i at skrive bachelor- eller kandidatspeciale i Børne- og ungdomspsykiatri, bedes kontakte forskningssekretær Mette Munk Kronow på mette.munk.kronow@regionh.dk

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Bugge, Birgitte Klinisk undervisningslektor Børne- og ungdomspsykiatri +45 38 64 11 49 E-mail
Buhl-Nielsen, Bernadette Margaret A Klinisk undervisningslektor Børne- og ungdomspsykiatri +45 47 32 76 42 E-mail
Daniel, Peter Fleng Klinisk lektor Børne- og ungdomspsykiatri +45 29 13 56 40 E-mail
Elberling, Hanne Klinisk lektor Børne- og ungdomspsykiatri +45 38 64 07 12 E-mail
Engbæk, Mette Klinisk undervisningslektor Børne- og ungdomspsykiatri +45 58 53 80 20 E-mail
Gosden, Niels Patrick Klinisk undervisningslektor Børne- og ungdomspsykiatri +45 35 31 67 44 E-mail
Greisen, Charlotte Graae Klinisk undervisningslektor Børne- og ungdomspsykiatri   E-mail
Houmann, Tine Klinisk undervisningslektor Børne- og ungdomspsykiatri +45 38 64 06 15 E-mail
Höegh, Lise Ellemann Klinisk undervisningslektor Børne- og ungdomspsykiatri   E-mail
Jeppesen, Pia Klinisk lektor Børne- og ungdomspsykiatri +45 38 64 07 76 E-mail
Klahn, Julie Klinisk undervisningslektor Børne- og ungdomspsykiatri +45 58 53 80 20 E-mail
Lefmann, Helle Klinisk undervisningslektor Børne- og ungdomspsykiatri +45 38 64 65 62 E-mail
Olsen, Anne Lise Klinisk undervisningslektor Børne- og ungdomspsykiatri +45 38 64 07 44 E-mail
Olsen, Else Marie Ekstern lektor Børne- og ungdomspsykiatri +45 353-32678 E-mail
Pagsberg, Anne Katrine Klinisk professor Børne- og ungdomspsykiatri +45 26 25 39 24 E-mail
Prahl, Pernille Louise Klinisk undervisningslektor Børne- og ungdomspsykiatri +45 38 64 65 55 E-mail
Reichel, Nicola Klinisk undervisningslektor Børne- og ungdomspsykiatri +45 38 64 10 73 E-mail
Thorup, Anne Amalie Elgaard Klinisk professor Børne- og Ungdomspsykiatri   E-mail
Verhulst, Frank Adjungeret professor Børne- og ungdomspsykiatri   E-mail
Vilmar, Janne Walløe Postgraduat klinisk undervisningslektor Børne- og ungdomspsykiatri +45 58 53 81 50 E-mail