Klinisk mikrobiologi

Ordførende professor: Henrik Westh

Klinisk mikrobiologi varetager fænotypiske, biokemiske, molekylærbiologiske og genomiske analyser af prøver fra patienter og deres omgivelser for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende mikroorganismer og deres immunologiske interaktioner med patienten.

Vi yder lægefaglig rådgivning vedrørende prøvetagning, tolkning af undersøgelsesresultater, antimikrobiel behandling herunder antibiotikapolitik, infektionsprofylakse og infektionshygiejne. Vi deltager desuden i samfundets overvågning af infektioner og resistensudvikling samt i beredskab overfor biologisk terrorisme.

Specialet varetager forskning, udvikling og uddannelse inden for et stort spektrum af sundhedsvidenskabelig forskning. Ønsker du at gennemføre et bachelorprojekt/kandidatspeciale indenfor klinisk mikrobiologi, kan du kontakte en af de ansatte i fagsøjlen for at få råd og vejledning.

NavnTitelArbejdsområdeTelefonE-mail
Arendrup, Maiken CavlingKlinisk professor Klinisk mikrobiologi +45 32 68 32 23E-mail
Christensen, Jens Jørgen ElmerKlinisk professor Klinisk mikrobiologi  E-mail
Feil, Edward JamesAdjungeret professor Klinisk mikrobiologi +4401225383021E-mail
Holzknecht, Barbara JulianePostgraduat klinisk lektor Klinisk mikrobiologi  E-mail
Johansen, Helle KroghKlinisk professor Klinisk mikrobiologi +45 31 22 84 06E-mail
Schønning, KristianKlinisk forskningslektor Klinisk mikrobiologi +45 38 62 61 61E-mail
Westh, Henrik T.Klinisk professor Klinisk mikrobiologi +45 38 62 24 09E-mail