Klinisk mikrobiologi

Ordførende professor: Henrik Westh
Referater fra fagsøjlemøder kan rekvireres ved henvendelse til IKM@sund.ku.dk

Klinisk mikrobiologi varetager fænotypiske, biokemiske, molekylærbiologiske og genomiske analyser af prøver fra patienter og deres omgivelser for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende mikroorganismer og deres immunologiske interaktioner med patienten.

Vi yder lægefaglig rådgivning vedrørende prøvetagning, tolkning af undersøgelsesresultater, antimikrobiel behandling herunder antibiotikapolitik, infektionsprofylakse og infektionshygiejne. Vi deltager desuden i samfundets overvågning af infektioner og resistensudvikling samt i beredskab overfor biologisk terrorisme.

 

 

 

 

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Arendrup, Maiken Cavling Klinisk professor Klinisk mikrobiologi +45 32 68 32 23 E-mail
Christensen, Jens Jørgen Elmer Klinisk professor Klinisk mikrobiologi   E-mail
Feil, Edward James Adjungeret professor Klinisk mikrobiologi +4401225383021 E-mail
Holzknecht, Barbara Juliane Postgraduat klinisk lektor Klinisk mikrobiologi   E-mail
Johansen, Helle Krogh Klinisk professor Klinisk mikrobiologi +45 31 22 84 06 E-mail
Westh, Henrik T. Klinisk professor Klinisk mikrobiologi +45 38 62 24 09 E-mail