Oto-rhino-laryngologi

Ordførende professor: Christian von Buchwald
Referater fra fagsøjlemøder kan rekvireres ved henvendelse til IKM@sund.ku.dk.

 

 

 

 

Specialet oto-rhino-laryngologi er inddelt i 3 søjler. Inden for hver søjle varetages diagnostik og behandling af akutte øre-næse-halstilstande. 

Øre- og audiologisøjle
Diagnostik og behandling af otologiske og vestibulære lidelser. Herunder hører otitsygdomme, kolesteatom, otosklerose og n. vestibularis schwannomer samt andre tumorer og misdannelser i ydre-, mellem- og indreøre. Diagnostik og udredning af medfødte og erhvervede høretab samt svimmelhed. Tinnitus og nedsat hørelse varetages under audiologien - svimmelhed i otoneurologisk regi. Der udføres audiogenetisk udredning og vejledning. De sværeste høretab behandles med cochlear implant og efterfølgende audiologisk rehabilitering. Svær og invaliderende svimmelhed behandles evt. med vestibularisnerve overskæring, buegangsdestruktion eller -lukning.

Næse-, bihule- og fonoatriøjle
Forebyggelse, diagnostik og medicinsk samt kirurgisk behandling af næse- bihulelidelser herunder akut og kronisk rhinosinuitis med komplicerende bakteriel rhinosinusitis - og associerede inflammatoriske lidelse i nedre luftveje. Diagnostik og udredning af benigne og maligne tumores i næsebihuler. Lugte- og smagssans forstyrrelser, uanset årsag, udredes og behandles (medicinsk, kirurgisk, lugtesans genoptræning). Desuden udredes og behandles patienter med sygdom i de forenende luftveje (global airway disease); dvs. patienter med kronisk næse-bihule lidelse og konkomitant astma, kronisk obstruktiv lungesygdom, cystisk fibrose og primær cilie dyskinesi. Den kirurgiske behandling består af ESS (Endoscopic Sinus Surgery) oftest kombineret med navigation baseret på CT og MR data (Computer Aided Surgery (CAS)). Ved lidelser involverende kraniekassens bund og orbita ofte i samarbejde med neuro- og øjenkirurger. Ekstern adgang til lidelser i bihuler og kraniekassens bund varetages tillige. Foniatri omhandler diagnostik og behandling af stemmelidelser forårsaget af inflammation, pareser (oftest n. recurrens) og benigne - samt udvalgte maligne - lidelser på stemmebånd. Den kirurgiske kirurgisk behandling af stemmebåndslidelser foregår endoskopisk evt. i kombination med en ekstern adgang.

Søvnapnø
Snork og søvnapnø udredes og behandles i samarbejde med Dansk Center for Søvnmedicin. Diagnostik af mulig obstruktiv søvnapnø med fiberskopi under medicinsk induceret søvn ligesom efterfølgende kirurgi i øvre luftveje udføres, når det findes indiceret.

Hoved- og halssøjle
Diagnostik og vurdering af cancer samt af benigne lidelser i hoved- og hals. Der udføres kirurgiske indgreb på benigne og maligne tumorer i øre-, næse og halsområdet såvel via eksterne adgange samt endoskopisk. Robotkirurgi bruges til behandling af tumorer i svælg herunder HPV+ oropharynxcancer. Vurdering samt valg af behandling varetages i tæt samarbejde med onkologerne og patienten. Diagnostik og behandling af kirurgiske parathyroidea- og thyroidea-lidelser samt ansigtstraumer varetages tillige. Desuden udføres operationer for følgetilstande til diverse infektionssygdomme og efter stråle- og kemoterapi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansatte i fagsøjlen:

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Aanæs, Kasper Klinisk lektor Oto-rhino-laryngologi +4535457861 E-mail
Bloch, Sune Land Klinisk lektor Oto-rhino-laryngologi +4530280878 E-mail
Cayé-Thomasen, Per Klinisk professor Oto-rhino-laryngologi   E-mail
Charabi, Birgitte Wittenborg Klinisk lektor Oto-rhino-laryngologi +4535458905 E-mail
Christensen, Anders Klinisk lektor Oto-rhino-laryngologi +4535459786 E-mail
Christensen, Helle Collatz Klinisk forskningslektor Akutmedicin +4521673452 E-mail
Djurhuus, Bjarki Ditlev Klinisk forskningslektor Oto-rhino-laryngologi +4528609059 E-mail
Glad, Henrik Klinisk lektor Oto-rhino-laryngologi +4547323870 E-mail
Grønhøj, Christian Klinisk lektor Oto-rhino-laryngologi +4526276374 E-mail
Hahn, Christoffer Holst Klinisk lektor Oto-rhino-laryngologi +4535459789 E-mail
Hjuler, Thomas Klinisk lektor Oto-rhino-laryngologi +4535458786 E-mail
Homøe, Preben Klinisk professor Oto-rhino-laryngologi +4547329609 E-mail
Howitz, Michael Frantz Klinisk lektor Oto-rhino-laryngologi   E-mail
Hvilsom, Gitte Bjørn Klinisk lektor Oto-rhino-laryngologi   E-mail
Jensen, Ramon Gordon Klinisk lektor Oto-rhino-laryngologi +4535456636 E-mail
Klokker, Mads Klinisk lektor Oto-rhino-laryngologi +4535458785 E-mail
Kørvel-Hanquist, Asbjørn Klinisk lektor Oto-rhino-laryngologi   E-mail
Lomholt, Anne Fog Klinisk lektor Oto-rhino-laryngologi +4535454924 E-mail
Melchiors, Jacob Klinisk lektor Oto-rhino-laryngologi   E-mail
Plaschke, Christina Caroline Klinisk lektor Oto-rhino-laryngologi   E-mail
Sørensen, Mads Sølvsten Professor emeritus Oto-rhino-laryngologi +4539772291 E-mail
Todsen, Tobias Klinisk lektor Oto-rhino-laryngologi   E-mail
Tvedskov, Jesper Filtenborg Klinisk lektor Oto-rhino-laryngologi +4535459788 E-mail
Wessel, Irene Klinisk lektor Oto-rhino-laryngologi +4535458322 E-mail
von Buchwald, Christian Klinisk professor Oto-rhino-laryngologi +4535452370 E-mail