Skriv dit bachelorprojekt eller speciale i klinisk medicin

Den kliniske medicin er optaget af at gøre en forskel for patienten, at udvikle et rationelt og omsorgsfuldt sundhedsvæsen og at udforske effekt af sygdom og behandling på patienter. 

Et projekt eller speciale i klinisk medicin kan være et litteraturstudie for at finde et svar på et konkret klinisk spørgsmål. Det kan også være en gennemgang af en række patientjournaler for at få summeret den erfaring, der skabes i det daglige kliniske arbejde. Endelig kan det være et hjørne af et forskningsprojekt, som en vejleder allerede har i gang.


Loading...