Bachelorprojekt eller kandidatspeciale i klinisk medicin?

Den kliniske medicin er optaget af at 'gøre en forskel' for patienten, at udvikle et rationelt og omsorgsfuldt sundhedsvæsen og at udforske effekt af sygdom og behandling på patienter.

Et projekt eller speciale i klinisk medicin kan være et litteraturstudie for at finde et svar på et konkret klinisk spørgsmål, man ikke lige kan slå op. Det kan også være en gennemgang af en række patientjournaler for at få summeret den erfaring, der skabes i det daglige kliniske arbejde. Endelig kan det være et hjørne af et forskningsprojekt, som en vejleder allerede har i gang.

Aktuelle opslag fra vejledere i KU Projekt & Job

KU Projekt & Job kan du finde opslag fra vejledere, som søger studerende til deres projekter. Vi lægger specialeopslag for det kommende forårssemester ud i oktober og specialeopslag for det kommende efterårssemester ud i april. Opret en gratis profil på KU Projekt og Job, så du er blandt de første, der får besked om nye opslag.

Alle opslag af kandidatspecialer og bachelorprojekter for efterårssemesteret 2019 havde ansøgningsfrist 1. maj og er ikke længere tilgængelige.

Tidligere semestres bachelorprojekter og kandidatspecialer 

Find inspiration til dit eget bachelorprojekt eller kandidatspeciale i de specialer, der er tidligere er skrevet ved vejledere fra Institut for Klinisk Medicin.

Find inspiration på fagsøjlernes hjemmesider

På hjemmesiderne for vores 34 fagsøjler kan du læse mere om, hvilke forskningsområder fagsøjlerne kan vejlede bachelorprojekter og kandidatspecialer i, og hvem du kan kontakte om at blive vejleder for dit projekt. Du kan læse mere om de enkelte ansatte på find en forsker.

Husk at selvom specialerne er forskellige, sygdommene er forskellige og patienterne kan være forskellige, så har klinisk medicin mange fællestræk: Hvordan stiller man bedst en diagnose, hvad betyder diagnosen for patienten, hvad er den bedste, sikreste og billigste behandling, og hvordan finder man ud af hvad der er bedst at gøre sammen med patienten og måske familien? Så selvom du ikke kan finde en vejleder i det speciale, du allerhelst vil, kan det være værd at prøve et andet.

Formelle krav

Husk at dit bachelorprojekt eller kandidatspeciale altid skal opfylde de formelle krav på området og kravene i den gældende studieordning. Søg information i din studieordning og på din uddannelsesside på KUnet.