Opslag af bachelorprojekter og kandidatspecialer

IKM kan hjælpe dig med at rekruttere en studerende til et bachelorprojekt eller et kandidatspeciale på KU Projekt & Job.

Du skal blot skrive en mail til ikm@sund.ku.dk med en beskrivelse af emnet samt navn og kontaktoplysninger på hovedvejleder.

Du kan få overblik over specialeperioderne på KUnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedvejleder er oftest kontaktperson på opslaget. Hvis du ønsker, at en ph.d.-studerende eller anden, der er tæt involveret i forskningsprojektet, er kontaktperson, skal du angive en IKM-ansat hovedvejleder på blanketten.

 

 

Som vejleder til et bachelorprojekt eller kandidatspeciale skal du sikre dig, at alle krav til formalia og kravene i den specifikke studieordning er opfyldt.

 

 

 

 

  • Studerende til et bachelorprojekt
  • Studerende til et almindeligt kandidatspeciale (10 ECTS)
  • Studerende til et halvt års kandidatspeciale med forskning på ny studieordning (22,5 ECTS)
  • Studerende til et halvt års kandidatspeciale med forskning på ny studieordning (22,5 ECTS) i kombination med et halvt års opsparede ECTS eller orlov

Du kan ikke søge en lønnet forskningsårsstuderende.

Vi tillader os at rette de indkomne specialeopslag, så de lever op til kravene i den gældende studieordning og KU's orlovsregler.

 

 

 

 

Medicinstuderende på 2015-kandidatstudieordingen har mulighed for at vælge forskerperspektivet på 5. semester kandidat. Ud over et obligatorisk kursus i klinisk beslutningslære, kan den studerende bruge resten af semesteret på et valgfag og et 22,5 ECTS kandidatspeciale. Hvis den studerende har mulighed for det, kan forskerperspektivet kombineres med orlov eller opsparede ECTS, så der er sammenlagt et år til projektet.

Bemærk, at studieordningen stiller krav om, at den studerende skal opholde sig ved en forskergruppe i mindst 16 uger.

 

 

 

 

 

 

Find inspiration til bachelorprojekt eller kandidatspeciale i de specialer, der tidligere er skrevet ved vejledere fra Institut for Klinisk Medicin.

Find tidligere projekter og specialer (Kræver KU-login)