Opslag af bachelorprojekter og kandidatspecialer

IKM kan hjælpe dig med at rekruttere en studerende til et bachelorprojekt eller et kandidatspeciale på KU Projekt & Job.

Du skal blot skrive en mail til IKM@sund.ku.dk med en beskrivelse af emnet samt navn og kontaktoplysninger på hovedvejleder.

Du kan få overblik over specialeperioderne på KUnet lige her.