Co-branding og Open Access-publicering

Adgang til Open Access hos KUB

Københavns Universitetsbibliotek (KUB) tilbyder information og rådgivning om Open Access-publicering, herunder publiceringstyper, tidsskrifter, publiceringsgebyrer (APC) og rabatordninger. Som IKM-ansat er der en række services og aftaler, som du kan gøre brug. 

KUB har samlet information dedikeret til IKM-ansatte på denne side

Retningslinjer for co-branding

Som ansat ved Institut for Klinisk Medicin skal du altid angive dit tilhørsforhold til både universitetet og hospitalet, når du kommunikerer på e-mail, skriver breve, laver PowerPoint-præsentationer, udtaler dig til medierne og publicerer.

Ved forskningspublikationer skal ansatte i Region H og Region Sjælland desuden anføre affilieringen til Københavns Universitetshospital, der er den overordnede ramme for samarbejdet mellem de to regioner og Københavns Universitet. 

Nedenfor er oversigter over hvordan det dobbelte ansættelsesforhold angives.

 

Tidsskrifter har forskellige maksimumsgrænser for antal karakterer i affilieringsfelter, derfor er de vigtigste informationer i eksemplerne markeret med fed.

På den måde er det også muligt at dobbeltaffliere ved stærkt begrænset antal karakterer. Ved dobbeltaffiliering skal man altid huske et ”&” eller ”and” imellem hospital og universitet, da man ellers i internationale sammenhænge opfatter det enkelte hospital som en del af universitetet.

Eksempler: 


Dept X, Copenhagen University Hospital - Bispebjerg and
Frederiksberg, Copenhagen, Denmark
&
Dept of Clinical Medicine, University of Copenhagen,
Copenhagen, Denmark


Dept. X, Copenhagen University Hospital - Holbæk, Holbæk,
Denmark
&
Dept of Clinical Medicine, University of Copenhagen,
Copenhagen, Denmark

 

 

Navn
Titler -  både universitær og hospitalstitel (-titler)
telefon, etc.

Afdeling XX, samt evt. klinik
Københavns Universitetshospital - XX hospital / sygehus
Adresse

&

Institut for Klinisk Medicin
Københavns Universitet