IKM's kliniske rejsehold

IKM's kliniske rejsehold formidler støtte til udvikling og forbedring af de kliniske ophold, som IKM’s ansatte varetager på kandidatdelen af medicinuddannelsen. Hvert semester besøger klinisk rejsehold en række hospitalsafdelinger, som modtager medicinstuderende i klinisk ophold for at forbedre udbyttet af de kliniske ophold.

Vidensgrundlaget for rejseholdets arbejde er bl.a. erfaring fra velfungerende afdelinger, viden fra gruppen af erfarne lektorer/tutorer samt møder på Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES).

Møderne med afdelingerne afholdes lokalt, hvor rejseholdet besøger de enkelte matrikler og afholder møder med relevante afdelinger. Ved mødet deltager afdelingens lektorer og professorer, eventuel tutor samt afdelingsledelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejseholdet består af:

Herudover er en række medicinstuderende tilknyttet klinisk rejsehold ift. afvikling af de enkelte afdelingsbesøg.