IKM's kliniske rejsehold – Københavns Universitet

Institut for Klinisk Medicin > Ansat på IKM > IKM's kliniske rejsehold

IKM's kliniske rejsehold

IKM etablerede i februar 2016 et klinisk rejsehold. Rejseholdet skal formidle støtte til udvikling og forbedring af de kliniske ophold i intern medicin og kirurgi som IKM’s ansatte varetager på kandidatdelen af medicinuddannelsen.
Hvert semester besøger klinisk rejsehold en række hospitalsafdelinger, som modtager medicinstuderende i klinisk ophold for at forbedre udbyttet af de kliniske ophold.

Vidensgrundlaget for rejseholdets arbejde er bl.a. erfaring fra velfungerende afdelinger, viden fra gruppen af erfarne lektorer/tutorer samt møder på Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES).

Møderne med afdelingerne afholdes lokalt, hvor rejseholdet besøger de enkelte matrikler og afholder møder med relevante afdelinger. Ved mødet deltager afdelingens lektorer og professorer, eventuel tutor samt afdelingsledelsen.

Hvordan er besøgene opbygget?

Besøgene på afdelingerne er udarbejdet på baggrund af materiale fra afdelingerne, herunder spørgeskemaer og evalueringer og er opbygget således:

  • Møderne omfatter rejseholdsmedlemmer incl. medicinstuderende og alle IKM-ansatte (lektorer og professorer) på afdelingen samt afdelingsledelsen
  • Rejseholdet fremlægger et samlet oplæg, som er et dialogbaseret oplæg
  • Afdelingerne får udleveret konkrete arbejdsredskaber (eksempler, intromateriale, vagtskemaer, planer, undervisningsoplæg, uddannelsesprogrammer osv.)
  • Umiddelbart efter mødet, samt efter 3 og 12 måneder, bliver der lavet en opfølgning med videre støtte og evaluering (både via e-mail og elektronisk spørgeskema), desuden fremsendes referat fra mødet samt evt. arbejdsredskaber til afdelingerne udmiddelbart efter mødet.

IKM har planer om at udrulle konceptet til andre kliniske ophold, fx. anæstesi, psykiatri, gynækologi og obstetrik og pædiatri.

Hvem er det kliniske rejsehold?

Rejseholdet består p.t. af fire dedikerede lektorer og en studentermedhjælper:

Herudover er en række medicinstuderende tilknyttet klinisk rejsehold ift. afvikling af de enkelte afdelingsbesøg.

Har du lyst til at få besøg af rejseholdet eller har spørgsmål til dem kan de kontaktes på IKM-rejseholdet@sund.ku.dk.