Normberegning

Normkatalog

I det fælles normkatalog findes fælles VIP-normer for undervisning, vejledning og eksamen på SUND.

Undervisning defineres som konfrontationstimer og omfatter undervisning på større og mindre hold samt mundtlige eksaminationer, men ikke bedside-undervisning eller funktionen som tutor for et hold studerende.

Kliniske professorer

I henhold til professoraftalen er den kliniske professors hovedopgaver

  • Klinisk arbejde
  • Forskning herunder forpligtelse til publicering og videnskabelig formidling
  • Forskningsbaseret undervisning med tilhørende eksamensforpligtelser

Hertil kommer videnudveksling med samfundet, varetagelse af forskningsledelse, vejledning og supervision af forskere under uddannelse samt fagligt bedømmelsesarbejde.

Fakultetet fastlægger i samråd med professoren den nærmere fordeling mellem de forskellige universitære opgaver.

Kliniske lektorer

  • Sats A: Årligt forpligtet til at undervise 60 konfrontationstimer og at udføre andre arbejdsopgaver i et omfang af indtil 200 timer.
  • Sats B: Årligt forpligtet til at undervise 30 konfrontationstimer og at udføre andre arbejdsopgaver i et omfang af indtil 100 timer.
  • Sats C: Årligt forpligtet til at undervise 15 konfrontationstimer og at udføre andre arbejdsopgaver i et omfang af indtil 50 timer.