Normberegning – Københavns Universitet

Normberegning

Normkatalog

I det fælles normkataloget findes fælles VIP-normer for undervisning, vejledning og eksamen på SUND. Normkataloget ligger på fakultetets intranet, KUnet.

Undervisning defineres som konfrontationstimer og omfatter undervisning på større og mindre hold samt mundtlige eksaminationer, men ikke bedsideundervisning eller funktionen som tutor for et hold studerende.

Kliniske professorer

I henhold til professoraftalen er den kliniske professors hovedopgaver - udover det kliniske arbejde - forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser). Hertil kommer videnudveksling med samfundet, varetagelse af forskningsledelse, vejledning og supervision af forskere under uddannelse samt fagligt bedømmelsesarbejde. Fakultetet fastlægger i samråd med professoren den nærmere fordeling mellem de forskellige universitære opgaver.  

Kliniske lektorer

  • Sats A: Årligt forpligtet til at undervise 60 konfrontationstimer og at udføre andre arbejdsopgaver i et omfang af indtil 200 timer.
  • Sats B: Årligt forpligtet til at undervise 30 konfrontationstimer og at udføre andre arbejdsopgaver i et omfang af indtil 100 timer.
  • Sats C: Årligt forpligtet til at undervise 15 konfrontationstimer og at udføre andre arbejdsopgaver i et omfang af indtil 50 timer.