Forretningsudvalg for Undervisningsudvalg

Forretningsudvalget for Undervisningsudvalget består af en repræsentant fra de semestre på medicinstudiet, hvor Institut for Klinisk Medicin varetager undervisning. Repræsentanterne er udpeget blandt kursuslederne på de enkelte semestre.

Læs Forretningsorden for Forretningsudvalg for Undervisningsudvalget.

Referater af møder i Forretningsudvalg for Undervisningsudvalg kan rekvireres ved henvendelse til IKM@sund.ku.dk.

 

 

 

 

 

 

 

Referater af møder i Forretningsudvalg for Undervisningsudvalg kan rekvireres ved henvendelse til IKM@sund.ku.dk.