IKM-rådet

IKM-rådet er et rådgivende organ med repræsentanter fra alle medarbejdergrupper samt Ph.d.- og kandidatstuderende fra medicinuddannelsen. 

Omdrejningspunktet for IKM-rådets arbejde er tydeliggølsen af karriereveje for allerede ansatte i instituttet og med blik for rekruttering af nye talenter. Desuden fungerer rådet som et bindeled mellem medarbejdere og ledelse i strategiske drøftelser og høringer.