Lars Vedel Kessing

Lars Vedel Kessing

Klinisk Professor, Klinisk professor

Medlem af:

  • Psykiatri

Hoved interesser er klinisk, epidemiologisk, genetisk og neurobiologisk forskning i årsager til og behandling af affektive lidelser (depression, mani og bipolar lidelse (manio-depressiv sygdom).

Primære forskningsområder

Det overordnede videnskabelige mål er, at undersøge biologiske (herunder genetiske) og psykologiske risikofaktorer for debut, forløb og outcome ved affektive lidelser samt effekten af behandling på disse forhold.
Igangværende forskning fokuserer på at identificere genetiske, biologiske og psykologiske markører for debut, recidiv og behandlingsrespons ved depressiv og ved bipolar lidelse. Endvidere forskes i kognitive gener (problemer med hukommelse, indlæring og planlægning) ved affektive lidelser.
I et aktuelt EU-projekt udvikles en App til elektronisk monitorering via mobil telefon til brug ved bipolar lidelse.

ID: 6149