Forlængelser af eksternt finansierede professorer

Minimum 1 år før et eksternt finansieret professorat udløber, kontakter Institut for Klinisk Medicin hospitalet for at afklare, om professoratet ønskes forlænget. For at kunne forlænge professoratet skal IKM have godkendelser fra både region og hospital. Desuden skal materialet fra professoren være fyldestgørende.

Bemærk at institutlederen skal kontaktes om forlængelsen, inden materialet sendes til godkendelse i den pågældende region.

Institut for Klinisk Medicin modtager anmodning om forlængelse af et eksternt finansieret professorat direkte fra regionen (Region Hovedstaden) eller fra øverste sygehusledelse (Region Sjælland).

Anmodning om forlængelse skal indeholde: