Forlængelser af eksternt finansierede professorater

Minimum 1 år før et eksternt finansieret professorat udløber, kontakter Institut for Klinisk Medicin hospitalet for at afklare, om professoratet ønskes forlænget. For at kunne forlænge professoratet skal IKM have godkendelser fra både region og hospital. Desuden skal materialet fra professoren være fyldestgørende.

Anmodning om forlængelse skal indeholde:

Institut for Klinisk Medicin modtager anmodning om forlængelse af et eksternt finansieret professorat direkte fra regionen (Region Hovedstaden) eller fra øverste sygehusledelse (Region Sjælland). Bemærk, at institutlederen skal kontaktes om forlængelsen, inden materialet sendes til godkendelse i den pågældende region.

 

 

 

 

 

  • IKM modtager anmodning om forlængelse fra regionen (Region Hovedstaden) eller øverste sygehusledelse (Region Sjælland)
  • Professorens forlængelsesmateriale sendes i faglig vurdering ved et forlængelsesudvalg bestående af 3 ordførende professorer
  • På baggrund af den faglige vurdering beslutter institutlederen, om han støtter forlængelsen
  • Hvis forlængelsen støttes, overdrages sagen til SUND's HR-Center, der indhenter godkendelse fra dekanen og udarbejder forlængelsesbrev