Forlængelser af eksternt finansierede professorater

Minimum 1 år før et eksternt finansieret professorat udløber, kontakter Institut for Klinisk Medicin hospitalet for at afklare, om professoratet ønskes forlænget. For at kunne forlænge professoratet skal IKM have godkendelser fra både region og hospital. Desuden skal materialet fra professoren være fyldestgørende.

Der skal ske genbedømmelse ved et fuldt bedømmelsesudvalg med international repræsentation, når nuværende bedømmelse er mere end 5 år gammel eller er udarbejdet af en enkelt bedømmer (typisk ved 2. forlængelse). Kontakt IKM@sund.ku.dk, hvis du er i tvivl.

Anmodning om 1. forlængelse skal indeholde:

Anmodning om 2. forlængelse skal indeholde:

Institut for Klinisk Medicin modtager anmodning om forlængelse af et eksternt finansieret professorat direkte fra regionen (Region Hovedstaden) eller fra øverste sygehusledelse (Region Sjælland). Bemærk, at institutlederen skal kontaktes om forlængelsen, inden materialet sendes til godkendelse i den pågældende region.