Professorer

Etablering og forlængelse af alle typer professorater er forbundet med en lang administrativ proces. Læs mere om processerne under de enkelte ansættelseskategorier: