Eksternt finansierede professorer – Københavns Universitet

Eksternt finansierede professorer

Etablering

Etablering af et eksternt finansieret klinisk professorat starter med en proces mellem institutleder, hospitalsledelse og de relevante faglige miljøer, herunder den ordførende og den koordinerende professor. Etableringsskemaet for professoratet udfyldes i denne fase, hvor forslag om professoratet også forelægges for den involverede region.

Til brug for anmodning om etablering skal baggrundsoplysninger, begrundelse, finansiering, forsknings- og undervisningsopgaver samt beskrivelse samles i etableringsskemaet.

Institut for Klinisk Medicin modtager etableringspakken direkte fra regionen (Region Hovedstaden) eller fra øverste sygehusledelse (Region Sjælland).

Etableringspakken skal indeholde:

 • Etableringsskema (skema downloades)
 • Godkendelse fra hospitalet/sygehuset og den involverede region

Søgekomité

I forbindelse med besættelse af videnskabelige stillinger har Københavns Universitet i 2015 indført en handleplan (Karriere, Køn og Kvalitet), som kræver nedsættelse af en søgekomité for hver enkelt stilling. Søgekomitéen skal afdække fagområdet for mulige kandidater af begge køn til stillingen både i og udenfor Danmark.

Ved etablering af et eksternt finansieret professorat ved IKM, skal der derfor også nedsættes en søgekomité. Der er følgende retningslinjer for en søgekomité:

 • Koordinerende professor (født formand)
 • En professor fra den fagsøjle, hvor professoratet er placeret, fra et dansk universitet
 • En international professor fra den fagsøjle, hvor professoratet er placeret (gerne fra Norden)
 • Søgekomitéen kan med fordel suppleres af en hospitalsrepræsentant, f.eks. den ledende overlæge/klinikchef på afdelingen
 • Repræsentation af begge køn


Ved afslutning af søgekomitéarbejdet er formanden/-kvinden ansvarlig for at udfylde og indsende et afrapporteringsskema for søgekomitéens arbejde. IKM fremsender skemaet til formanden for søgekomitéen.

Proces for etablering på IKM

IKM sender den modtagne pakke til faglig vurdering hos den ordførende professor for den pågældende fagsøjle og den koordinerende professor på det hospital/sygehus/center, hvor professoratet skal placeres. På baggrund af denne vurdering beslutter IKM om professoratet støttes.

Støttes professoratet udarbejder IKM et professoropslag. Professoropslaget sendes i høring på det involverede hospital/sygehus/center som en del af den gensidige høringsproces af opslag.

IKM udpeger i samråd med den ordførende professor en formand for bedømmelsesudvalget.

Efter endelig godkendelse fra IKM sendes sagen videre til dekanatet med anmodning om etablering af professoratet. Den samlede pakke, som skal sendes til dekanatet skal indeholde:

 • Udfyldt etableringsskema
 • Overlægestillingsopslag på engelsk (skabelon downloades)
 • Godkendelse fra region
 • Professoropslag
 • Navn på formand/-kvinde for bedømmelsesudvalget

Efter modtagelse af anmodningen beslutter dekanatet, hvorvidt de vil iværksætte en ansættelsesprocedure, hvor der bliver udarbejdet en kontrakt med udgangspunkt i standardkontrakten vedtaget i bestyrelsen for Københavns Universitetshospital (KUH).

Spørgsmål

Har du spørgsmål til processen omkring etablering af eksternt finansierede professorater er du velkommen til at sende en mail til ikm@sund.ku.dk eller ringe til Cecilie Skaarup på tlf. 35337369 eller Dorte Lundsager på tlf. 35327085.