Eksternt finansierede professorer

Etablering af et eksternt finansieret klinisk professorat starter med en proces mellem institutleder, hospitalsledelse og de relevante faglige miljøer, herunder den ordførende og den koordinerende professor. Etableringsskemaet for professoratet udfyldes i denne fase, hvor forslag om professoratet også forelægges for den involverede region.

Til brug for anmodning om etablering skal baggrundsoplysninger, begrundelse, finansiering, forsknings- og undervisningsopgaver samt beskrivelse samles i etableringsskemaet.