Dialogmøder med eksternt finansierede professorer og kliniske forskningslektorer

De koordinerende professorer og lektorer skal afholde dialogmøder med de kliniske forskningslektorer og eksternt finansierede professorer i det tredje år af ansættelsen, dvs. 2-3 år før stillingen udløber.

Hvad skal drøftes på dialogmødet?

 • Det faglige og økonomiske grundlag for den akademiske aktivitet
 • Fælles udfordringer, faglig udvikling, samarbejde og eventuelle andre relevante forhold
 • Eventuelle planer om ansøgning om forlængelse. Dette er kun relevant for professorer og kliniske forskningslektorater i Region Sjælland. Forskningslektorater i Region Hovedstaden kan ikke forlænges.
 • Eventuelle planer for generationsskifte inden for fagområdet

Hvem skal deltage i dialogmødet?

 • Den kliniske forskningslektor/kliniske professor
 • Den koordinerende professor/lektor fra IKM
 • Den ledende overlæge/klinikchefen
 • Den lægefaglige vicedirektør
 • Centerdirektøren (kun på Rigshospitalet)

Den ordførende professor kan inviteres til at deltage, hvis det giver fagligt og organisatorisk værdi. Institutlederen kan inviteres i særlige tilfælde.

Forberedelse til dialogmødet

 • Den kliniske forskningslektor/professor sender udfyldt selvdeklarationsskema samt CV og publikationsliste til den koordinerende professor/lektor
 • Den koordinerende professor/lektor sender mødematerialet til de øvrige mødedeltagere senest en uge inden mødet

Opfølgning på dialogmødet

Den koordinerende professor/lektor sender senest 14 dage efter dialogmødet følgende materiale til ikm@sund.ku.dk: