Dialogmøder med eksternt finansierede professorer og kliniske forskningslektorer

De koordinerende professorer og lektorer skal afholde dialogmøder med de kliniske forskningslektorer og eksternt finansierede professorer i det tredje år af ansættelsen, dvs. 2-3 år før stillingen udløber.

Hvis et professorat er forlænget i 8 år eller mere, skal der afholdes 2 dialogmøder.

Det 1. dialogmøde lægges midtvejs i forlængelsesperioden og fungerer som en statussamtale.

Det 2. dialogmøde lægges ca. 2 år før udløb af professoratet og skal også bruges til at afklare, hvad der skal ske, når ansættelsen udløber. Hvis det på forhånd er afgjort, at ansættelsen ikke skal forlænges yderligere, er det ikke nødvendigt at afholde 2. dialogmøde.