Koordinerende professorer og lektorer

Institut for Klinisk Medicin har koordinerende professorer eller lektorer ved hvert hospital og på hver af de syv centre på Rigshospitalet i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. De koordinerende professorer og lektorer er en del af institutstrukturen og fungerer som Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets forankring på hospitalerne.

Se funktionsbeskrivelse for de koordinerende professorer og lektorer.

Funktionsbeskrivelsen er blevet revideret efter de første fem år med funktionen. Beskrivelsen har været i høring hos professorer og sygehusledelser og er godkendt af KUH’s bestyrelse på møde den 8. juni 2018.

Koordinerende professorer og lektorer ved IKM: