Koordinerende professorer og lektorer

Institut for Klinisk Medicin har en koordinerende professor eller lektor ved alle hospitaler og sygehuse i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Desuden er der en koordinerende professor på hvert af de seks centre på Rigshospitalet.

De koordinerende professorer og lektorer er en del af institutstrukturen og fungerer som Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets forankring på hospitalerne.

Se funktionsbeskrivelse for de koordinerende professorer og lektorer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mødereferater fra gruppen af koordinerende professorer og lektorer kan rekvireres via mail til IKM@sund.ku.dk