Ordførende professorer – Københavns Universitet

Ordførende professorer

De ordførende professorer udgør det forskningsstrategiske udvalg ved Institut for Klinisk Medicin. De ordførende professorer repræsenterer hver af fagsøjlerne ved instituttet og mødes en gang i semestret.

Se funktionsbeskrivelse for de ordførende professorer.

Fagsøjle Ordførende professor Afdeling Hospital
Anæstesiologi Lars Rasmussen Anæstesiklinikken Rigshospitalet
Børne- og ungdomspsykiatri Anne Katrine Pagsberg Forskningsenheden Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Glostrup
Dermato-venerologi Lone Skov Hud- og Allergiafdelingen Gentofte Hospital
Gynækologi og obstetrik Øjvind Lidegaard Gynækologisk Klinik Rigshospitalet
Intern medicin: endokrinologi Jens Faber Medicinsk Afdeling Herlev Hospital
Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

Flemming Bendtsen

Gastroenheden

Hvidovre Hospital
Intern medicin: geriatri Charlotte Suetta Geriatrisk Afdeling Bispebjerg-Frederiksberg og Herlev-Gentofte Hospital
Intern medicin: hæmatologi Kirsten Grønbæk

 

Hæmatologisk Klinik

 

Rigshospitalet

Intern medicin: infektionsmedicin Jens Lundgren Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet
Intern medicin: kardiologi Lars Køber Hjertemedicinsk Klinik Rigshospitalet
Intern medicin: lungesygdomme Vibeke Backer Lungemedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital
Intern medicin: nefrologi Bo Feldt-Rasmussen

Nefrologisk Klinik

Rigshospitalet
Intern medicin: reumatologi Mikkel Østergaard Reumatologisk Afdeling Rigshospitalet
Karkirurgi Henrik Sillesen Karkirurgisk Klinik Rigshospitalet
Kirurgi Ismail Gögenur

Kirurgisk Afdeling

Sjællands Universitets-hospital
Klinisk biokemi Børge Nordestgaard Klinisk Biokemisk Afdeling Herlev Hospital
Klinisk farmakologi Henrik Enghusen Poulsen Klinisk Farmakologisk Afdeling Rigshospitalet
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Søren Møller Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Sektion Hvidovre Hospital
Klinisk genetik Lisbeth Tranebjærg Klinisk Genetisk Afdeling Rigshospitalet
Klinisk immunologi Peter Garred Klinisk Immunologisk Afdeling Rigshospitalet
Klinisk mikrobiologi Henrik Westh Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Hvidovre Hospital
Klinisk onkologi Dorte Lisbet Nielsen Onkologisk Klinik Herlev Hospital
Neurokirurgi Tiit Mathiesen Neurokirurgisk Klinik Rigshospitalet
Neurologi Gitte Moos Knudsen Neurologisk Klinik Rigshospitalet
Oftalmologi Steffen Heegaard Øjenklinikken Rigshospitalet
Ortopædisk kirurgi Michael Mørk Petersen Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet
Oto-rhino-laryngologi Christian von Buchwald Øre-næse-halskirurgisk Klinik Rigshospitalet
Patologisk anatomi og cytologi Lise Mette Rahbek Gjerdrum

Patologiafdelingen

Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Plastikkirurgi Lisbet Rosenkrantz Hølmich Plastikkirurgisk Afdeling Herlev Hospital
Psykiatri Merete Nordentoft Psykiatrisk Center København Bispebjerg Hospital
Pædiatri Gorm Greisen Neonatalklinikken Rigshospitalet
Radiologi Michael Bachmann Nielsen Radiologisk Klinik Rigshospitalet
Thoraxkirurgi René Horsleben Petersen Thoraxkirurgisk Klinik Rigshospitalet
Urologi Jens Sønksen Urologisk Afdeling Herlev Hospital