Ordførende professorer og lektorer

Gruppen af ordførende professorer og lektorer repræsenterer fagsøjlerne ved Institut for Klinisk Medicin og mødes en gang i semestret.

Funktionsbeskrivelse for de ordførende professorer og lektorer.