Ordførende professorer og lektorer

De ordførende professorer udgør det forskningsstrategiske udvalg ved Institut for Klinisk Medicin. De ordførende professorer og lektorer repræsenterer hver af fagsøjlerne ved instituttet og mødes en gang i semestret.

Funktionsbeskrivelse for de ordførende professorer og lektorer.

Fagsøjle Ordførende professor Afdeling Hospital
Anæstesiologi Lars Rasmussen Anæstesiklinikken Rigshospitalet - HovedOrtoCentret
Børne- og ungdomspsykiatri Anne Katrine Pagsberg Forskningsenheden Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Glostrup
Dermato-venerologi Tove Agner

Dermato-
Venerologisk Afdeling

Bispebjerg-Frederiksberg Hospital - Bispebjerg
Gynækologi og obstetrik Øjvind Lidegaard Gynækologisk Klinik Rigshospitalet - Juliane Marie Centeret
Intern medicin: endokrinologi Jens Faber Medicinsk Afdeling Herlev-Gentofte Hospital - Herlev
Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

Flemming Bendtsen

Gastroenheden

Amager-Hvidovre Hospital - Hvidovre
Intern medicin: geriatri Charlotte Suetta Geriatrisk Afdeling Bispebjerg-Frederiksberg og Herlev-Gentofte Hospital
Intern medicin: hæmatologi Kirsten Grønbæk

 Hæmatologisk Klinik

 Rigshospitalet - Center for Kræft og Organsygdomme

Intern medicin: infektionsmedicin Jens Lundgren Infektions-
medicinsk Klinik
Rigshospitalet - Center for Kræft og Organsygdomme
Intern medicin: kardiologi Lars Køber Hjertemedicinsk Klinik Rigshospitalet - Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
Intern medicin: lungesygdomme Vibeke Backer Lungemedicinsk Afdeling Bispebjerg-Frederiksberg Hospital - Bispebjerg
Intern medicin: nefrologi Bo Feldt-Rasmussen

Nefrologisk Klinik

Rigshospitalet - Center for Kræft og Organsygdomme
Intern medicin: reumatologi Mikkel Østergaard Reumatologisk Afdeling Rigshospitalet - HovedOrtoCentret
Karkirurgi Henrik Sillesen Karkirurgisk Klinik Rigshospitalet - Center for Kræft og Organsygdomme
Kirurgi Ismail Gögenur

Kirurgisk Afdeling

Sjællands Universitetshospital - Køge
Klinisk biokemi Børge Nordestgaard Klinisk Biokemisk Afdeling Herlev-Gentofte Hospital - Herlev
Klinisk farmakologi Henrik Enghusen Poulsen Klinisk Farmakologisk
Afdeling
Bispebjerg-Frederiksberg Hospital - Udefunktion Rigshospitalet
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Søren Møller Klinisk Fysiologisk/ Nuklearmedicinsk Sektion Amager-Hvidovre Hospital - Hvidovre
Klinisk genetik Zeynep Tümer Klinisk Genetisk Afdeling Rigshospitalet - Diagnostisk Center
Klinisk immunologi Peter Garred Klinisk Immunologisk
Afdeling
Rigshospitalet - Diagnostisk Center
Klinisk mikrobiologi Henrik Westh Klinisk Mikrobiologisk
Afdeling
Amager-Hvidovre Hospital - Hvidovre
Klinisk onkologi Dorte Lisbet Nielsen Onkologisk Klinik Herlev-Gentofte Hospital - Herlev
Neurokirurgi Tiit Mathiesen Neurokirurgisk Klinik Rigshospitalet - Neurocenteret
Neurologi Gitte Moos Knudsen Neurologisk Klinik Rigshospitalet - Neurocenteret
Oftalmologi Steffen Heegaard Øjenklinikken Rigshospitalet - HovedOrtoCentret
Ortopædisk kirurgi Michael Mørk Petersen Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet - HovedOrtoCentret
Oto-rhino-laryngologi Christian von Buchwald Øre-næse-halskirurgisk
Klinik
Rigshospitalet - HovedOrtoCentret
Patologisk anatomi og cytologi Lise Mette Rahbek Gjerdrum

Patologiafdelingen

Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Plastikkirurgi Lisbet Rosenkrantz Hølmich Plastikkirurgisk Afdeling Herlev- Gentofte Hospital - Herlev
Psykiatri Merete Nordentoft Psykiatrisk Center
København
Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
Pædiatri Dina Cortes Børneafdelingen Amager-Hvidovre Hospital - Hvidovre
Radiologi Michael Bachmann Nielsen Radiologisk Klinik Rigshospitalet - Diagnostisk Center
Thoraxkirurgi René Horsleben Petersen Thoraxkirurgisk Klinik Rigshospitalet - Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
Urologi Jens Sønksen Urologisk Afdeling Herlev-Gentofte Hospital - Herlev