Ordførende professorer og lektorer

Gruppen af ordførende professorer og lektorer repræsenterer fagsøjlerne ved Institut for Klinisk Medicin og mødes en gang i semestret.

Funktionsbeskrivelse for de ordførende professorer og lektorer.

Mødereferater fra gruppen af ordførende professorer og lektorer kan rekvireres via mail til IKM@sund.ku.dk