Jens Frederik Rehfeld

Jens Frederik Rehfeld

Professor

Medlem af:

  • Klinisk biokemi

Uddannelse

1967 Cand.med., Århus Universitet (præ)
1974 Dr.med., Københavns Universitet (“Gastrins in Serum”)
1981- Professor i klinisk biokemi, Københavns Universitet, og overlæge (adm. 1981-2010), Klinisk Biokemisk afd., Rigshospitalet
1988 Speciallægeanerkendelse i klinisk biokemi
1989 Dr.scient., Københavns Universitet (“Pituitary Progastrin and ProCCK”)

 

Forskning
Hovedtemaet er biologisk aktive peptider (især gastrin, cholecystokinin og insulin), deres biosyntese, målemetoder og kliniske betydning. Hidtidige resultater er udmøntet i ca. 900 publikationer, heraf 535 originalartikler (10 i Nature/ Science), 70 oversigtsartikler, 50 bogkapitler og 7 bøger (inkl. monografien “Fornemmelse for Forskning”). Citationer: >25.000; h-index 76.

 

Medlem af
1979-83 Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd, (næstformand 1980-83); 1981 Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab; 1981 The Hungarian Society of Gastroenterology (æresmedlem); 1984- The European Molecular Biology Organization (EMBO); 1989-93 Det Lægevidenskabelige Fakultets forretningsudvalg og konsistorium, Københavns Universitet; 1992-00 Steering Committee, The International Symposia on Regulatory Peptides (formand 1994-2000); 1997- The Russian Academy of Science and Higher Education (æresmedlem); 2007- Kungl. Vetenskaps Societeten; 2011- The European Neuroendocrine Tumor Society (æresmedlem).

 

Hæderspriser

Internationale

1979 "The Mack-Foster Award", The European Society of Clinical Investigation, Cambridge

1982 “The Keith Harrison Memorial Award”, The Australian Society of Endocrinology, Sidney

1994 "Prix van Gysel" for Biomedical Research in Europe, The Royal Belgian Academy of Science, Bruxelles

1998 “The Ismar Boas Lecture Award”, The German Society of Gastro-enterology, Kiel

2011 “Life Achievement Award”, The European Neuroendocrine Tumour Society, Lissabon.

Nordiske

1980 Anders Jahres pris for yngre forskere, Oslo

1990 Poul Astrups pris for klinisk biokemi, Trondheim

1992 Bengt Ihres forelæsningspris, Stockholm

1996 Anders Jahres Store Medicinske Pris, Oslo

2006 Lundbeckfondens Nordiske Forskerpris, København.

Danske

1981 F.E.M. Gaardon og Hustrus Pris, København

1982 Novo Nordisk Prisen, København

1983 Odd Fellow Ordenens Forskerpris, Odense

2008 Kirsten og Freddy Johansens Forskerpris, Københavns Universitet

2009 Carl og Rigmor Holst-Knudsens Pris, Århus Universitet.

Herudover mindre danske priser. Desuden Ridder af Dannebrog (1994); Rovsing-Tscherning Medaljen fra Dansk Kirurgisk Selskab (1995) og Ridder af Dannebrog af 1. grad (2007).

ID: 3844