Undervisningsudvalg

Undervisningsudvalget ved Institut for Klinisk Medicin består af kursus- og eksamensansvarlige ved medicinuddannelsen samt to medicinstuderende. Undervisningsudvalget har nedsat et Forretningsudvalg, med en repræsentant for hvert semester.

Læs Funktionsbeskrivelse for undervisningsansvarlige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referater fra møder i Undervisningsudvalget kan rekvireres ved henvendelse til IKM@sund.ku.dk