Undervisningsudvalg

Undervisningsudvalget ved Institut for Klinisk Medicin består af kursus- og eksamensansvarlige ved medicinuddannelsen samt 2 medicinstuderende. Undervisningsudvalget har nedsat et Forretningsudvalg, med en repræsentant for hvert semester.

Funktionsbeskrivelse for undervisningsansvarlige