Undervisningsudvalg – Københavns Universitet

Undervisningsudvalg

Undervisningsudvalget ved Institut for Klinisk Medicin består af kursus- og eksamensansvarlige for kurser og eksamener ved medicinuddannelsen samt 2 medicinstuderende. Undervisningsudvalget har nedsat et forretningsudvalg, med en repræsentant for hvert semester.

Funktionsbeskrivelse for kursusansvarlige

3. semester BA

Tidligt Klinisk Ophold: Trine Boysen

6. semester BA

Tema B: Infektionsmedicin og lungesygdomme: Vibeke Backer
Tema C: Endokrinologi: Sten Madsbad
Tema D: Bevægeapparatets sygdomme: Søren Jacobsen
Kursus i diagnostiske fag: Marianne Benn
Eksamensformand: Thomas Lars Benfield

1. semester KA - 2015-ordningen

Kursus i grundlæggende klinik: Caroline Nervil Kistorp
Tema E: Hjerte-kar sygdomme: Niels Eske Bruun
Tema F: Hæmatologi-onkologi og plastikkirurgi: Lena Specht
Tema G: Gastroenterologi: Lise Lotte Gluud
Tema H: Nefro-urologi: Søren Schwartz Sørensen
Eksamensformand, mundtlig: Caroline Nervil Kistorp
Eksamensformand, skriftlig: Jakob Benedict Seidelin

2. semester KA - 2015-ordningen

Klinisk kursus i intern medicin: Nina Weis
Klinisk kursus i kirurgi: Frederik Helgstrand
Klinisk kursus i anæstesiologi: Lars S. Rasmussen
Klinisk farmakologi og terapi: Henrik Enghusen Poulsen
Kursus i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling: Doris Østergaard
Eksamensformand, skriftlig: Anders Troelsen
Eksamensformand, OSCE: Mikael Bitsch

3. semester KA - 2015-ordningen og 5. semester KA - 2009-ordningen

Klinisk kursus i dermato-venerologi: Ditte Saunte
Klinisk kursus i oftalmologi: Peter Toft
Klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi: Preben Homøe

4. semester KA - 2009-ordningen og 2015-ordningen

Klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi: Hanne Krarup Christensen
Klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri: Lars Kessing/Anne Katrine Pagsberg

5. semester KA - 2015-ordningen

Specialefokuserede kurser (overordnet ansvarlig): Peter Schwarz

6. semester KA - 2009-ordningen

Klinisk kursus i pædiatri: Dina Cortes
Kursus i den akutte patient: Dan Isbye
Klinisk kursus i gynækologi og obstetrik: Betina Ristorp Andersen

CAMES

Kliniske færdigheder, flere semestre: Mikael Bitsch

Studerende

Tine Røngaard Stange Jensen
Theis Bjerre Christensen