Strategiske mål

Institut for Klinisk Medicin (IKM) skal gennem undervisning, forskning og vidensformidling bidrage til præ- og postgraduat uddannelse af især lægevidenskabelige kandidater i Østdanmark og den forskningsbaserede udvikling af hospitals-/sygehusspecialerne i Danmark.

IKM's vision at være blandt de førende uddannelses- og forskningsinstitutioner på internationalt niveau inden for det kliniske område.

IKM's strategiske mål for 2021-2024

 • Gode rammer for undervisning
  Vi vil skabe gode rammer for alle fagsøjlers bidrag til forskningsbasering af uddannelserne, understøtte medarbejdernes pædagogiske udvikling, medvirke til at udbrede nye evidensbaserede undervisningsmetoder og anerkende excellent undervisning.

 • Karriereveje og talentpleje
  Vi vil arbejde for at tydeliggøre de mulige karriereveje inden for det kliniske område. Vores ansatte samt de forskere, der endnu ikke er tilknyttet instituttet, skal kende mulighederne for og kvalifikationskravene til en akademisk karriere i IKM.

 • Forskning
  Vi vil fortsat støtte og anerkende de excellente forskningsmiljøer, så deres høje forskningskvalitet og -niveau kan fastholdes.

 • Struktur og organisation
  Kompleksiteten i IKM er stor og derfor er det vigtigt, at instituttet er understøttet af et agilt organisationsdesign. Vores matrix-struktur tager dem sikrer den fagligrfor afsæt i råd og udvalg, soe udvikling i både undervisning og forskning, og samtidig understøtter den ledelsesmæssige forankring på de mange geografier i Region Hovedstaden og Region Sjælland.