Strategiske mål

Institut for Klinisk Medicin (IKM) skal gennem undervisning, forskning og vidensformidling bidrage til præ- og postgraduat uddannelse af især lægevidenskabelige kandidater i Østdanmark og den forskningsbaserede udvikling af hospitals-/sygehusspecialerne i Danmark.

IKMs vision at være blandt de førende uddannelses- og forskningsinstitutioner på internationalt niveau inden for det kliniske område.

IKMs strategiske mål for 2020-2023

 • Gode rammer for undervisning
  Vi vil skabe gode rammer for alle fagsøjlers bidrag til forskningsbasering af uddannelserne, understøtte medarbejdernes pædagogiske udvikling, medvirke til at udbrede nye evidensbaserede undervisningsmetoder og anerkende excellent undervisning.

 • Karriereveje og talentpleje
  Vi vil arbejde for at udvikle og præcisere de mulige karriereveje inden for det kliniske område. Vores ansatte skal kende mulighederne for og kvalifikationskravene til en akademisk karriere i IKM.

 • Spirende forskningsmiljøer
  Vi vil skabe vækst i de af vores forskningsmiljøer, der aktuelt er mindre stærke og hvor en strategisk satsning vil kunne medføre en styrkelse af det spirende miljø.

 • Struktur og organisation
  IKM er stort og meget komplekst i sin organisation med mange forskellige grupper af ansatte i en matrixstruktur. Vi vil gennem råd og udvalg sikre samarbejde og styrke sammenhængskraften på tværs af personalegrupper og geografier.