Organisation

Institut for Klinisk Medicin har en kompleks konstruktion, der forbinder mere end 900 videnskabelige medarbejdere med primære ansættelser på 20 geografier og mere end 100 forskellige hospitalsafdelinger. 

Instituttets administrative medarbejdere er som de eneste placeret på Panum. 

Sammenhængskraften og kommunikationsveje sikres gennem råd, udvalg og samarbejdsfora på tværs af geografier, medicinske specialer og personalegrupper.