Håndtering af krænkende handlinger

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Institut for Klinisk Medicin accepterer ikke mobning, seksuel chikane eller andre adfærdsformer, som krænker medarbejdere og studerende. 

Medarbejdere og studerende ​​​​​har ret til at sige fra overfor krænkende handlinger, uden at det går ud over deres arbejds- eller studieliv.​​​

 

 

 

IKM ledelsen:

Som ansat ved Institut for Klinisk Medicin har du altid mulighed for at kontakte institutledelsen. 
Din henvendelse er naturligvis fortrolig men afhængigt af hændelsens karakter kan det være nødvendigt at inddrage den relevante ledelse, som har det delte ledelsesmandat i den pågældende sag.

Du finder kontaktinformation til institutledelsen her: 
https://ikm.ku.dk/kontakt/ 

Koordinerende professorer / lektorer:

Gruppen af koordinerende professorer og lektorer er en del af institutstrukturen og fungerer som Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets forankring på hospitalerne.

Institut for Klinisk Medicin har en koordinerende professor eller lektor ved alle hospitaler og sygehuse i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Desuden er der en koordinerende professor på hvert center på Rigshospitalet.

Du finder de koordinerende professorer / lektorer her: 
https://ikm.ku.dk/ansat/raadogudvalg/koordinerende_professorer/  

For ansatte uden koordinerende professor / lektor (CAMES og Bornholms Hospital) anbefaler vi, at man kontakter institutledelsen. 

Tillidsrepræsentant for videnskabeligt personale på SUND:

Flemming Dela

 

 

Bachelor- og kandidatstuderende: 

  • Studievejledningen:

Du kan kontakte Studievejledningen i SUND Studieinformation. 
Kontaktoplysninger findes her: 
https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/ 

  • Studenterambassadøren:

Alternativt kan du kontakte KUs studenterambassadør:
Kontaktoplysninger findes her:
https://studenterambassadoer.ku.dk/kontakt/

  • KUnet: 

Du kan også læse mere på studieinformation under seksuel chikane og krænkende adfærd.
Her er link til kandidatuddannelsen i medicin


Ph.d.-studerende:

  • Den lokale ledelse:

Som Ph.d.-studerende er du typisk ansat i regionerne og er dermed en del af den lokale arbejdsmiljørepræsentation. Derfor anbefaler vi, at du først kontakter din lokale linjeledelse, tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter.

  • Ph.d.-koordinatorer:

Du kan også vælge at kontakte de kliniske ph.d.-koordinatorer, for at få hjælp til at finde vej i systemet, hvis du oplever krænkende handlinger.

  • SUNDs Ph.d.-skole:

Naturligvis kan du også kontakte SUNDS Ph.d.-skole.
Kontaktinformationen kan findes her:
https://healthsciences.ku.dk/phd/contact/