Nyansat på IKM – Københavns Universitet

Nyansat på IKM

Velkommen til IKM, og tillykke med din ansættelse.

Du kan her på siden finde links til sider som er nyttige i dit arbejde som både underviser og vejleder.

Institut for Klinisk Medicin skal gennem undervisning, forskning og vidensformidling bidrage til præ- og postgraduat uddannelse af især lægevidenskabelige kandidater i Østdanmark og den forskningsbaserede udvikling af sygehusspecialerne i Danmark.

Det er visionen at være førende uddannelses- og forskningsinstitutioner på internationalt niveau inden for det kliniske område.

Dobbelt ansættelsesforhold

Da du med din ansættelse er ansat både ved Københavns Universitet og et hospital skal du ved eventuel langtidssygemelding eller ansøgning om orlov meddele dette til begge ansættelsessteder.

ID kort

Du får som nyansat tilsendt ID-kort samt et KU-brugernavn, som du kan bruge til at logge ind på KUs intranet KUnet.

KUnet (Københavns Universitets intranet)

Når du har modtaget dit KU-brugernavn og login kan du logge på KUnet.

På KUnet kan du bl.a. finde:

  • Absalon - på Absalon har du mulighed for at lægge materiale til din undervisning ind, så studenterne har adgang til det.

Kurser for nye medarbejdere

Som ansat på IKM har du mulighed for at deltage i en række forskellige kurser, som udbydes af instituttet, fakultetet eller øvrige afdelinger på Københavns Universitet.

IKM's organisation

Er du underviser?

Er du vejleder?

Co-branding

  • Skabeloner til co-branding - Som ansat på både Københavns Universitet og et hospital skal du angive dit dobbelte tilhørsforhold på eksempelvis PowerPoint præsentationer, visitkort og brevpapir.

Puljemidler