Nyansat på IKM

Velkommen til IKM. Vi har samlet information og links til sider, der er nyttige for dig.

 

 

 

 

Du er ansat på både Københavns Universitet og et hospital, og det giver dig nogle forpligtelser begge steder.

Orienter begge arbejdsgivere ved længerevarende sygdom eller fravær:

  • Ved eventuel langtidssygemelding, ansøgning om orlov eller ophør skal du huske at orientere både hospital og universitet.

 Vis dit dobbelte tilhørsforhold:

  • Eksempelvis publikationer, PowerPoint-præsentationer, brevpapir og mailsignatur. Det samme gør sig gældende, når du udtaler dig til medierne. Du finder skabeloner til co-branding her.

Anmeld opfindelser til begge arbejdsgivere:

  • Opfindelser, som du måtte frembringe i forbindelse med dit arbejde, skal du anmelde til både hospitalet og KU's Tech Trans kontor.

 

 

 

 

 

 

 

KUnet er Københavns Universitets intranet, https://kunet.ku.dk/.
Via KUnet har du adgang til Absalon, hvor hvert kursus har et kursusrum til undervisningsmaterialer med mere.

 

 

 

 

 

 

  • Du får som nyansat tilsendt et ID-kort fra KU, som bl.a. giver dig adgang til Mærsk Tårnet på Blegdamsvej
  • Har du ikke modtaget dit ID-kort, kan det skyldes, at du mangler at uploade et foto på Selvbetjeningen på KUnet

 

 

 

 

  • IKM's introkursus – På kurset giver institutledelsen en introduktion til instituttet og til SUND. Vi sender nyansatte en invitation. Næste kursus forventes at foregå i september 2024.
  • Introduktion til Universitetspædagogik – En uges intensivt og praktisk orienteret kursus i universitetspædagogik. OBS: Tilmelding til kurset som IKM-ansat skal ske gennem IKM. Send en mail til IKM@sund.ku.dk.
  • God videnskabelig praksis – For at være ph.d.-vejleder, skal du have deltaget i fakultetets kursus i god videnskabelig praksis
  • IKM's stormøde – Alle ansatte inviteres til stormøde hvert år den næstsidste tirsdag i januar fra kl. 15. Vi sender dig en invitation.